Länkstig

Cecilia Lagerström

Professor

Enheten för scenkonst
Besöksadress
Eklandagatan 86
41259 Göteborg
Postadress
Box 210
Göteborg

Om Cecilia Lagerström

Cecilia Lagerström är regissör, ​​forskare och professor i scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Cecilia har en bakgrund inom laboratorieteater och teatervetenskap (fil dr 2003) och har regisserat föreställningar och performance-akter på teatrar och andra spelplatser, sedan 1993. Från 2005 har hon varit aktiv i utvecklingen av konstnärlig forskning inom teaterområdet i Sverige. Hennes praktik rör sig mellan teater (ofta rörelsebaserad), performance och konstnärlig forskning.

Under 2013-16 genomförde Cecilia projektet GångART, tillsammans med skådespelaren och lindansaren Helena Kågemark, där tekniker och strategier från teatern tillämpades på gående akter i urbana rum, främst i staden Göteborg. Projektet presenterades i olika forum och format i samarbete med museer, gallerier, konstnärliga plattformar och stadsrum. Boken Konsten att gå: övningar i uppmärksamt gående gavs ut av Gidlunds 2019. Under 2017-19 ledde Cecilia en serie föreställningsprojekt som undersökte komplex dramaturgi i relation till rörelsebaserat och tvärkonstnärligt teaterarbete och socialt engagerade frågor (Suffering: On our perception of pain, Xenophobia and Nuckan: Epilogen med konstnärskollektivet Alkemisterna). Sedan 2020 är Cecilia engagerad i det internationella samarbetet The Kraken Skool of Finance, som undersöker de nordiska ländernas involvering i den transatlantiska slavhandeln med Karibien, genom performativa aktioner och spel. Hon förbereder ett nytt projekt om den koloniala sockerhandeln i Göteborg studerad genom platsspecifika scenkonstnärliga undersökningar. En del av detta görs inom forskningsplattformen Hidden Sites, ett samarbete mellan Göteborgs Stadsmuseum och Centrum för Kritiska Kulturarvsstudier (GU): https://goteborgsstadsmuseum.se/besok-oss/lilla-anggarden/forskning-lilla-anggarden/hidden-sites-lilla-anggarden/

Vid högskolan är Cecilia ämnesföreträdare för forskning och forskarutbildning inom scenisk gestaltning, handleder och undervisar doktorander och mastersstudenter.

Cecilia får regelbundet uppdrag som gästlärare och workshopledare, men också som opponent, kommittémedlem och rådgivare i forskningssammanhang i olika länder. Hon är aktiv i flera internationella forskningsnätverk och konstnärsplattformar. Cecilias forskningsintressen inkluderar scenkonst med fokus på platsskapande och platskritiska aktiviteter, fysisk teaterträning kopplat till regi och dramaturgi, dekoloniala aspekter på plats och kropp, performativt skrivande och gående som konst.