Bild
Utopian Stories Utopiska berättelser på Nobelveckan
Länkstig

Utopiska berättelser på Nobelveckan

Camilla Brudin Borg, forskare i litteratur vid Göteborg universitet, är inbjuden att delta i Nobel Week Dialogue den 9 december. Tillsammans med elever från Blackebergsgymnasiet ska hon berätta om medborgarforskningsprojektet Utopian Stories som kombinerar litteratur- och klimatforskning.

Sedan hösten 2021 har Camilla Brudin Borg, projektledare för Utopian Stories, och hennes forskarteam samlat in berättelser om en alternativ framtid som är positiv för både människan och planeten. Alla över 15 år har kunnat delta.

– Många känner idag en stor hopplöshet inför framtiden. Det kan vara svårt att se mer än en utveckling av exempelvis klimatkrisen. I vårt projekt vill vi stimulera deltagarnas förmåga att kunna föreställa sig många olika framtider, en förmåga som kan tränas upp och som behövs för att skapa alternativ.

Ett samarbete med Nobel Prize Museum

Bild
Camilla Brudin Borg
Camilla Brudin Borg<br /> Foto: Johan Wingborg
Foto: Johan Wingborg

Projektet är ett samarbete med bland annat Nobel Prize Museum som satte Camilla Brudin Borg i kontakt med Alasdair Skelton, klimatforskare från Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

Nu kommer Utopian Stories presenteras på seminariedagen Nobel Week Dialogue som arrangeras under Nobelveckan där forskare och nobelpristagare kommer att diskutera temat ”Future of life”:

–Jag är inbjuden att medverka i en panel som ska handla om utopier och dystopier. Men vi ska också få berätta om projektet Utopian Stories tillsammans med elever från Blackebergsgymnasiet under en lunchföreläsning. Där kommer eleverna också få respons på sina framtidsberättelser av en nobelpristagare.

Litteraturen en viktig spelyta
Forskning visar att vi måste träna oss för att kunna se olika framtidsmöjligheter. Idag omges vi i första hand av dystopier och framtidsskildringar som egentligen bara berättar en historia –att vi kommer få svårt att klara klimatmålen och skapa en hållbar framtid, menar Camilla Brudin Borg.  

– Men litteratur och fiktion är en viktig spelyta där nya idéer kan födas. En fiktiv berättelse beskriver inte en realistisk tänkbar utveckling i framtiden utan fantiserar fritt och öppnar därmed för nya möjligheter. I Utopian stories tänker vi oss att det i deltagarnas berättelser kan dyka upp helt nya sätt att se på hur vi lever i framtiden, nya idéer som kan vara till hjälp för att lösa klimatkrisen.

En framtid där människan lever på tåg?
Inom ramen för projektet utlystes tidigare i år en novelltävling i Tidskriften Skriva. Vinnaren blev Markus Åberg med en berättelse där mänskligheten lever på tåg som åker runt jorden medan naturen återhämtar sig.

– Scenariot i sig är kanske inte realistiskt, men analyserar vi berättelsen så inser vi att konsekvensen av att leva sitt liv på tåg blir färre ägodelar. Berättelsen kan läsas som en kritik av beteendet att samla på oss för många saker som är helt onödiga för vår överlevnad. Den skär direkt in i en av vår tids viktigaste problem och på detta sätt kan berättelser hjälpa oss att se vad som behöver förändras, säger Camilla Brudin Borg.

Hitta broar mellan klimatforskning och litteratur
Utopian Stories kombinerar kvalitativ datainsamling med kvantitativ dataanalys.
Centrum för digital humaniora (CDH) har utformat och utvecklat en webbenkät som riktade sig till både svenskspråkiga och engelskspråkiga skolungdomar. 
– Skolungdomarnas berättelser om framtiden och några korta bakgrundsfrågor sparades i en av våra databaser. Det finns också rutiner för projektet att ta del av resultatet av enkäten genom ett särskilt gränssnitt, säger Johan Åhlfeldt som är forskningsingengör vid CDH.

Berättelserna som samlats in ska både analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga metoder men också med hjälp av Alasdair Skelton, som kommer att klimatberäkna de bärande idéerna. Hur mycket skulle de olika scenarierna kosta jorden? Förhoppningen är att bygga broar mellan våra visioner om ett framtida gott liv och omställningsarbetet mot en hållbar framtid.

– Vi söker efter ett nytt sätt att använda människors drömmar, visioner och storytelling i klimatarbetet.

Camilla Brudin Borg tror att projektet Utopian stories ligger helt rätt i tiden genom att det tar hjälp av allmänheten och genom att synliggöra hur positiva berättelser  kan hjälpa oss på väg mot en snabbare omställning.

Text: Hanna Erlingson

Nobel Week Dialogue

Nobel Week Dialogue är ett kostnadsfritt evenemang som är en del av Nobelveckans officiella program.

Evenemanget syftar till att stimulera diskussion på högsta nivå om ett aktuellt vetenskapsrelaterat tema genom att samla Nobelpristagare, världens ledande vetenskapsmän och experter, viktiga opinionsbildare, beslutsfattare och allmänheten, online såväl som på plats. Genom att överbrygga vetenskap och samhälle vill man stimulera till tänkande, väcka fantasi och inspirera till storhet.

När: 9 december kl. 9:30-16:00

Årets tema: The Future of Life

Evenemanget är gratis och du kan delta både på plats eller online.

Läs programmet och registrera dig här!