Bild
Student som studerar på Göteborgs universitet.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Snart öppnar anmälan till Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet!

Publicerad

Till hösten startar det populära Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet igen. Programmet vid Göteborgs universitet är legitimationsgrundande och erbjuder sen förra året studier på både hel- och halvfart. För att söka studier till hösten så öppnar ansökan hos antagning.se redan den 15 februari.

Sen 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke. Vilket innebär att rollen har en skyddad yrkestitel. Endast de med legitimation får kalla sig för hälso- och sjukvårdskurator. På Göteborgs universitet har den legitimationsgrundande hälso- och sjukvårdsutbildningen funnits sedan hösten 2021.

– Som hälso- och yrkeskurator jobbar du tillsammans med patienter, anhöriga och andra professioner. Du arbetar med att utreda, bedöma, genomföra och följa upp stöd- och behandlingsinsatser. I programmet får du specialistkompetens för att genomföra kvalificerat socialt arbete, i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa, säger Elisabet Sernbo som är koordinator för programmet vid Göteborgs universitet.

Sen i höstas, hösten 2022, finns det nu möjlighet att gå utbildningen på både hel- och halvfart. Programmet riktar in sig till både yrkesverksamma och examinerade socionomer som vill specialisera sig.  

– Som nyutexaminerad socionom ger utbildningen efterfrågade specialistkunskaper som kan användas inom hälso- och sjukvårdens olika områden. Från barn till vuxna, somatisk eller psykiatrisk specialistsjukvård till primärvård och habilitering, men också kompetens att bedriva utbildnings- och utvecklingsarbete. För den som redan arbetar som socionom idag breddas karriärmöjligheterna, säger Elisabet om utbildningen.

Arbetsmarknaden för kuratorer

De senaste 10 åren har antalet kuratorer inom hälso- och sjukvården ökat. Anledningen till ökningen är att vården möter ett alltmer varierat samhälle som ställer högre krav på psykosocial expertis. Hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens behövs inom konsultation, samtalsstöd, reflektionsmöten och inom flera andra områden i hälso- och sjukvården.

– I utbildningen rustas studenterna med fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor avseende yrkets teoretiska grunder, arbetsmetoder och organisatoriska villkor, så att de kan bli trygga i sitt yrkesutövande. Såväl i mötet med patienter, närstående och annan sjukvårdspersonal, säger Elisabet.

Utbildningen förbereder även för fortsatta studier på forskarnivå, för den som vill gå vidare med sin karriär inom akademin via forskarutbildningen.

Institutionen för socialt arbetes forskarutbildning

Ansökningsperiod inför studier till hösten 2023

Då Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet är en vidareutbildning för yrkesverksamma socionomer tillämpas en tidigarelagd ansökningsperiod.  Årets ansökningsperiod till hösttermin är från den 15 februari till 15 mars.

Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) höstterminen 2023

Hälso- och sjukvårdsprogrammet är en vidareutbildning för yrkesverksamma och har därför en tidigarelagd ansökningsperiod för studier till höst 2023.

Datum

  • 15 februari - Webbanmälan öppnar
  • 15 mars - Sista anmälningsdag
  • 3 april - Sista kompletteringsdag och sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse.*
  • 21 april - Antagningsbesked!

*3 april – sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Alla papper ska vara hos Antagningsservice senast 3 april.

Läs mer om antagningsprocessen hos Antagning.se