Bild
bilkö med flera lastbilar märkta med farligt gods
Foto: Shutterstock: ingehogenbijl
Länkstig

Ökad kommunikation kan ge säkrare transporter av farligt gods

Publicerad

Olyckor med transporter av farligt gods kan i värsta fall kosta människoliv, men även orsaka miljöskador och störningar i transportsystemet. En ny studie visar att det finns många aktörer som har påverkan på säkerheten kring transporterna, och att det mesta säkerhetsarbetet fokuserar på den fysiska transporten. Ett ökat säkerhetsmedvetande tidigare i kedjan kan bidra till att ytterligare öka säkerheten kring transporterna.

Bild
porträtt Jonas Flodén
Jonas Flodén
Foto: Malin Tengblad

– Det är viktigt att vara med och påverka tidigt i utformning och utveckling av transportsystemen för att bidra till säkrare transporter av farligt gods. De flesta aktörer och myndigheter blir först aktiva när transporten blir synlig på vägarna och då finns det begränsade möjligheter att påverka, säger Jonas Flodén, docent i företagsekonomi med inriktning mot logistik.

I projektet har forskarna både studerat aktörerna inom landtransporter av farligt gods och det säkerhetsarbete som bedrivs.

– Det är ett stort fokus på nuet och den fysiska transporten i säkerhetsarbetet. Givetvis är detta en mycket viktig del, men det var förvånande att flera aktörer uttryckligen sa att de inte hade något intresse av att få information om planerade transporter eller övergripande logistikupplägg, berättar Jonas Flodén.

Tillsyn och kontroll av farligt godstransporter fokuserar mycket på kontroll av det fysiska genomförandet av transporterna, men det är även viktigt att bidra till att bygga ett säkerhetsmedvetande tidigare i kedjan.

– För att öka säkerheten ytterligare krävs ökat utbyte mellan olika aktörer. Det handlar om att bygga och underhålla relationer, men också om att utbyta information och diskutera säkerhetsfrågorna ur ett helhetsperspektiv. Det gör inte bara att man kan arbeta förebyggande utan även att det kan vara lättare att samarbeta när olyckan är framme, menar Jonas Flodén.

Av: Malin Tengblad

Mer om studien

Studien ingår i projektet TISS - Transparent Informationshantering och Samverkan för ökad Säkerhet vid transport av farligt gods som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet genomförs i samverkan mellan tre institutionen på Göteborgs universitet: Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen och Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Öppet seminarium
12 oktober kl 9-12 via zoom - Säkrare transporter av farligt gods
För mer information och anmälan

Vetenskaplig artikel:
A stakeholder analysis of actors and networks for land transport of dangerous goods,  Jonas Flodén & Johan Woxenius, Research in Transportation Business & Management.