Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Säkrare transporter av farligt gods

Forskning
Samhälle & ekonomi

Välkommen att ta del av resultaten från forskning som handlar om förbättrad informationshantering mellan beställare och utförare, men även hur samverkan mellan alla aktörer ska bli bättre.

Webinar
Datum
12 okt 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Online via Zoom

Medverkande
Moderator: Thomas Erhag, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Arrangör
Ett samarrangemang med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Program

Seminariet kommer att ta upp teman som:

  • Farligt gods - problem, brister och risker i transportkedjan
  • Transportkedjan som informationsmiljö - it-system och interoperabilitet
  • Komplexa regelsystem och regelefterlevnad

Hur kan säkerheten öka för transporter av farligt gods på väg eller järnväg?

Detta femåriga tvärvetenskapliga forskningsprojekt har studerat hur transporter av farligt gods ska kunna göras säkrare. Vid detta slutseminarium presenteras resultaten och hur dessa kan bidra till säkrare transporter.

Seminariet är online och kostnadsfritt. Det vänder sig till privata aktörer, som transportköpare, transportsäljare och säkerhetsrådgivare, och myndigheter som har tillsynsansvar eller är inblandade på annat sätt.