Bild
none
Foto: gu.se
Länkstig

Ny databas för hällristningar presenterad vid SHFAs kick-off

Publicerad

Svenskt Hällristningsforskningsarkiv flyttar nu hela sin verksamhet till Göteborgs universitet.
Vid den välbesökta kick-offen på Humanisten lanserades en helt ny version av den databas som utgör kärnan i SHFAs verksamhet. I den kan både allmänhet och forskare söka efter hällristningar utifrån en rad nya funktioner, till exempel via en karta.

–  Att flytta arkivet, från Tanum till Göteborgs universitet gör att vi kan interagera med forskare och studenter och visa upp vår forskning på ett helt annat sätt, säger Johan Ling, föreståndare för Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA).

SHFA har under 16 år kommunicerat hällristningsdokumentation och publicerat dokumentationen i en databas. Hittills har databasen haft över 2.2 miljoner besökare från hela världen.

Nu hoppas Johan Ling och de andra forskarna på SHFA, att fler ska upptäcka det fantastiska materialet via den nya uppdaterade databasen.

– Vi har sett fram emot den nya databasen enormt mycket. Bilderna visas nu genom IIIF som är ett högupplöst bildformat, vilket gör att man kan se nya detaljer på hällristningarna. Nytt är också att du kan söka fram hällristningar via ett kartgränssnitt, säger Johan Ling.

Den nya databasen, med många nya funktioner, har utvecklats i samverkan med Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH).

Bild
none
Johan Ling, föreståndare, berättade om SHFAs framtidsvisioner och nuvarande forskningsprojekt under kick-offen.
Foto: Maria Persson

Forskning om hällristningar

Att intresset är stort för både hällristningar och hällristningsforskning, märktes vid den kick -off som hölls på Humanistiska fakulteten där den nya databasen visades för första gången. Hällristningsforskare verksamma både i Sverige och internationellt fanns på plats, liksom ansvariga för Vitlycke museum i Tanum och många andra intresserade.

Mark Peternell, geolog och samarbetspartner inom ett av SHFAs forskningsprojekt, berättade om de forskningsstationer som finns i Tanum. Där man bland annat med hjälp av ljudvågor kan fastställa att  bronsåldersristarna använt sig av svaga partier på granithällarna för att göra hällristningar. Det förklarar varför man placerat ristningarna på vissa ställen, exempelvis i kluster, förklarar Johan Ling. Vidare har geologerna kunnat fastställa att ristarna använt sig av ett spetsigt verktyg för att göra hällristningarna.

Nytt labb och samarbete med GRIDH

Även om databasen är helt digital, så innebär flytten till Göteborg att SHFA nu också har ett labb på Humanistiska fakulteten som delas med Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH). I labbet arbetar SHFA med AI och bild men även med VR (Virtual Reality) och andra former av datadriven forskning.

– Den nya databasen kommer att utvecklas ytterligare under hösten i nära samarbete med GRIDH. Som exempel kommer 3D modeller av hällristningar bli tillgängliga så småningom, säger Johan Ling.

Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) är den enda forskningsinfrastruktur i Europa som tillgängliggör hällristningsdokumentation till forskare, utbildning och allmänhet. I dagsläget finns ca 120 000 bilder och dokument inskannade i SHFA:s online databas.

Databasen är kopplad till Riksantikvarieämbetets sök- och karttjänst, Fornsök. En tjänst som erbjuder information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige både på land och i vatten.

Bild
none
Många var intresserade av SHFAs ny labb under kick-offen.
Foto: Maria Persson

SHFA har flera forskningsprojekt

Förutom databasen har SHFA fem externt finansierade forskningsprojekt som handlar om hällristningar.

Bild
none
SHFAs forskningsingenjör Ashely Green, visade runt i SHFAs nya lokal som delas med GRIDH.
Foto: Maria Persson

– Vi har också en bokserie i det renommerade vetenskapliga förlaget Oxboow, Oxford, vår åttonde bok kommer i höst och den handlar om att vi scannat ristningar i Spanien som vi sedan jämfört med hällristningar i Sverige, säger Johan Ling.

SHFA är knutet till Institutionen för historiska studier och ger även universitetskurser på plats i Tanum, något som föreståndaren Johan Ling hoppas universitet ska ha möjlighet att fortsätta med, trots flytten.

De som presenterade under kick-offen var SHFAs förra föreståndare Ulf Bertilsson, Johan Ling nuvarande föreståndare,  biträdande föreståndare Christian Horn, geologen Mark Peternell samt GRIDHs forskningsingenjörer, Siska Humlesjö och Tristan Bridge, som höll i visningen av den nya databasen.

Text: Cecilia Sjöberg

Läs mer
  • Utforska databasen online
  • De skandinaviska hällristningarna är världskända, men såväl forskning som allmänheten har haft svårt att ta del materialet eftersom dokumentationen av ristningarna ofta gjorts i otillgängliga format och på känsliga material som förvaras på ett antal olika museer i Sverige.
  • SHFA har sedan starten 2007 bedrivit ett utvecklingsarbete som haft som målsättning att utveckla en modern infrastruktur genom att digitalisera, långtidslagra och arkivera dokumentationen av den förhistoriska bildskatt som hällristningarna utgör.
  • Under årens lopp har SHFA genomfört en inventering av hällristningsdokumentation samlad på museer, hos forskare och i privata och offentliga arkiv. Totalt rör det sig om material från 80 nationella museer och arkiv samt 10-talet internationella dylika med hundratusentals dokument i form av avbildningar på papper och plast, avgjutningar, foton, kartor och textbeskrivningar.
  • Svenskt Hällristnings Forsknings Arkiv (SHFA) vid Göteborgs universitet har utvecklat databasen i samarbete med Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) vid Göteborgs universitet. 
  • Mer info om Svenskt hällristningsforskningarkiv ( SHFA)         
  • Mer info om Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH)