Bild
Studenter som går i korridoren
Kandidatprogrammet på engelska ger en möjlighet att anta internationella studenter redan till kandidatnivån, vilket öppnar för fler sökande och ett än mer internationellt campus.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Handelshögskolan startar kandidatprogram på engelska

Publicerad

Hösten 2023 startar ett engelskt kandidatprogram i ekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Programmet ger studenterna breda kunskaper i ekonomi och verktyg för att kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar såväl i Sverige som internationellt.

— Det är mycket glädjande att vi nu kan möta efterfrågan från både studenter och arbetsgivare och erbjuda ett kandidatprogram i ekonomi helt på engelska. Svenska företag verkar i allt större utsträckning på globala marknader och även offentliga verksamheter är i ökad grad del av en internationell miljö, inte minst i samverkan med andra europeiska länder. Goda språkkunskaper och en god förmåga att agera professionellt i en global miljö är kompetenser som behövs på arbetsmarknaden, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Handelshögskolan har sedan slutet av 1990-talet erbjudit engelskspråkiga masterprogram. Kandidatprogrammet på engelska ger nu möjlighet att anta internationella studenter redan till kandidatnivån, vilket öppnar för fler sökande och ett än mer internationellt campus.

— När olika perspektiv, erfarenheter och kunskaper möts i klassrummen uppstår de rätta förutsättningarna för bättre utbildning och en djupare förståelse av samhället, säger Per Cramér.

Kvalitet, relevans och hållbar utveckling
Hög kvalitet, samhällsrelevans och hållbarhet är nyckelord för programmet. Studenterna tränas i att utveckla sina analytiska färdigheter, förmågan att vända på perspektiv, att söka ny kunskap och att utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande. De lär sig de klassiska teoretiska grunderna, samtidigt som de tillämpar sina förvärvade kunskaper i verkliga situationer. Genomgående i programmet träffar studenterna gästföreläsare från företag och offentliga organisationer, vilket ger en god förberedelse för deras framtida karriär och förmåga att bidra till en hållbar värld.

— Samhället behöver personer med kritiskt och självständigt tänkande och specialistkunskaper inom ekonomi, som kan använda detta för att utveckla företag och organisationer i en hållbar riktning, säger Rebecka Arman, ansvarig för Bachelor's Programme in Business and Economics.

Internationellt ackrediterad 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är, vad man kallar, ”Triple Crown-ackrediterad”. Det innebär att skolan och dess utbildningar kontinuerligt arbetar med kvalitetsutveckling baserad på internationella standarder.

Om Bachelor's Programme in Business and Economics

Det nya programmet bygger på det Ekonomie kandidatprogram som ges idag. Från och med hösten 2023 kommer det att finnas två versioner av Ekonomie kandidatprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – en helt på engelska och en där undervisningen inledningsvis sker på svenska, med en allt högre grad av engelska på de senare terminerna.

  • Programbenämning: Ekonomie kandidatprogrammet/Bachelor's Programme in Business and Economics
  • Omfattning och examen: 3 år (180 högskolepoäng), ekonomie kandidatexamen/Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration/Economics/Financial Economics (beroende på valt huvudområde)
  • Antal platser: 90
  • Programstart: hösten 2023
  • Sista ansökningsdag: utomeuropeiska studenter 16 januari 2023, svenska och europeiska studenter 17 april 2023
  • Studieavgift: avgiftsfritt för studenter inom EU/EES samt Schweiz, studenter från övriga länder betalar totalt 261 000 kr för sex terminer
  • Utlandsstudier: studenterna på programmet har goda möjligheter att läsa en termin utomlands på något av Handelshögskolans partneruniversitet.
  • Personlig och professionell utveckling: utöver den ordinarie undervisningen erbjuds studenterna möjlighet att träna sina professionella färdigheter med stöd av Handelshögskolans Career Service
  • Mer information om programinnehåll och behörighetskrav