Bild
Theano Moussouri
Länkstig

Gästforskarbesök av Theano Moussouri, UCL

Publicerad

Theano Moussouri, Professor i museistudier, Institute of Archaeology UCL, kommer till Centrum för kritiska kulturarvsstudier och Institutionen för historiska studer i november.

Om Theano Moussouri

Theano Moussouri är professor i museistudier vid Institutet för arkeologi, UCL och har tidigare varit föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier på UCL (gemensamt forskningscenter GU-UCL mellan 2016-2012). Moussouri är en internationellt känd forskare inom kulturarv och museistudier samt matarv och hållbarhet.

Moussouri har nästan 30 års erfarenhet av att bedriva samhällsvetenskaplig forskning om allmänhetens engagemang i vetenskap, teknik, konst och matematik. Hon är en av de första forskarna som undersökte museers roll och värde och deras inverkan på människors liv och beteende i Storbritannien. Sedan 2016 har hon bedrivit forskning inom matbeteenden, praxis och beslutsfattande, samt livsmedelsfattigdom och livsmedelsförsörjning, med tonvikt på dess roll i omställningen till dagens hållbara livsmedelssystem.

Vid besöket

Moussouri kommer att vara i Göteborg i november och delta i flera evenemang, bland annat hålla ett föredrag på årets Forum kulturarv, presentera vid ett seminarium som arrangeras av Centrum för kritiska kulturarvsstudier och Centrum för turism, samt hålla i ett doktorandseminarium med fkus på metod.

Eventen är oppna för alla, för mer information se nedan under "Relaterat". Välkomna!

"Vi är alla entusisastiska över professor Theano Moussouris forskningsbesök. Inom CCHS-sammanhang har hon varit en uppskattad forskare och internationell kontakt i flera år, säger Astrid von Rosen, föreståndare för CCHS.

"Jag ser fram emot att ytterligare stärka samarbetet med henne och utbyta idéer om framtiden för mat, kulturarv och hållbarhet. Jag hoppas också kunna visa henne några delar av Göteborgs kulinariska scen!"

 

Mer om Theano finns på UCL webb: Theano Moussouri - Professor of Museum Studies | Institute of Archaeology - UCL – University College London