Bild
Fotboll ligger på gräsplan
Foto: Pixabay
Länkstig

Forskningsresultat från studier i svensk fotboll

– Forskningsseminariet är ett första steg i att bygga upp en långsiktig samverkan mellan Svenska Fotbollförbundet och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap som är värdinstitution för Riksidrottsuniversitetet på Göteborgs universitet (RIU). Vi har sedan tidigare ett samarbete med elitklubbar i regionen som IFK, BK Häcken och Elfsborg, säger Astrid Schubring, docent i idrottsvetenskap och projektledare för RIU.

Intresset är stort för studier i fotboll, vilket visade sig i att drygt 100 personer hade anmält sig till Forskningsseminarium – resultat från studier i svensk fotboll den 12 och 13 januari på Pedagogen. Där presenterades resultat från genomförda studier i svensk fotboll kring fotbollsfysiologi, skador, karriärövergång och elitmiljöer. Paneldiskussioner och tvärvetenskapliga föreläsningar från ett tiotal föreläsare från universitet, centra, förbund och institut genomfördes.

Bild
Foto: Helena Svensson

Bland annat var forskning om den fysiska arbetsbelastningen för ungdoms-landslagsspelare ett av ämnena som belystes.

– Studien undersöker tränings- och matchinnehållet för flickfotbollsspelare med hjälp av GPS data. Resultaten visar att de utför längre distans i hög fart på match jämfört med träning, men fler antal accelerationer och inbromsningar på träning än match. Det tyder på att det kan vara lämpligt att öka andelen övningar med hög fart på träning för att möta matchkraven, berättade Helena Andersson, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet samt ledamot i Svenska Fotbollförbundets medicinska kommitté under titeln Physical training load and its relation to match demands in female youth national team players.

Fotbollsspecifik forskning på Göteborgs universitet

Bild
​Astrid Schubring och Dan Fransson
Foto: Mikael Gustafsson

Astrid Schubring gav en kort överblick över Riksidrottsuniversitetet på Göteborgs universitet och möjligheten för idrottsklubbar och förbund att samverka med akademien kring praktiknära forskning, tränarutbildning och dubbla karriärmöjligheter för elitidrottare.

–  Göteborgs universitet producerar mest fotbollsspecifik forskning vid jämförelse med andra lärosäten i Sverige och därför är det viktigt för oss att bygga upp detta samarbete med Svenska Fotbollförbundet. Det är också viktigt att studenter på kandidatprogrammet Sports Coaching som vill bli tränare får en teoretisk och vetenskaplig grund samt spetskompetens inom fotboll. Samarbetet kommer även att generera praktikplatser i framtiden för studenterna.

Svenska Fotbollförbundet om samverkan

Dan Fransson, forskningssamordnare på Svenska Fotbollförbundet säger så här om samarbetet.

– Jag tycker det är viktigt för oss på Svenska Fotbollförbundet att samverka inom forskning och utbildning med i första hand lärosäten och institutioner som bedriver forskning och utbildning som är relevant för fotbollspraktiker. Göteborgs universitet är det universitet i Sverige som de senaste fem åren har publicerat mest vetenskapliga artiklar inom fotboll och av dem är flest artiklar publicerade av personal på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, därför är det naturligt för oss att inleda samarbete med institutionen och vi hoppas det ska bidra till framtida forskningssamarbeten, utbildningar och praktikplatser för studenter. På detta sätt kan vi maximera resurser och bli mer tidseffektiva i implementeringen av forskningsresultat i den praktiska fotbollsverksamheten.

Text Helena Svensson