Göteborgs universitet
Bild
Björn Eliasson, en av forskargruppledarna vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning.
Björn Eliasson, en av forskargruppledarna vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning.
Foto: Malin Arnesson

Forskargruppsledare

Här kan du läsa mer om pågående forskning i våra forskargrupper.

Inom Lundberglaboratoriet finns flera forskargrupper. Läs mer om pågående forskning under respektive forskargruppledares namn.