Göteborgs universitet
Bild
En patient dricker ur en liten behållare med vätska i samband med ett blodsockertest. En sjuksköterska är med i rummet.
En patient dricker en vätska inför ett glukostest där hans blodsockernivå ska mätas.
Foto: Malin Arnesson

Vår forskning

Varför drabbas så många av typ 2-diabetes? Hur påverkar åldrande, fetma och ärftliga faktorer risken att utveckla sjukdomen? Här kan du läsa mer om vår forskning.

Våra forskare försöker förstå orsaken till typ 2-diabetes och insulinresistens. Målsättningen är att kartlägga tidiga faktorer som leder till risk för att utveckla sjukdomen, biomarkörer för risk som möjliggör tidig intervention samt hur man kan förhindra sjukdomsutvecklingen. Vår forskning är särskilt inriktad mot att förstå betydelsen av övervikt och fetma och på vilket sätt den ökade mängden fettväv bidrar. Ett stort fokus är att förstå betydelsen av cell senescence som vi funnit vara ökad vid typ 2-diabetes och hos individer med ärftlig risk att utveckla sjukdomen. Det innebär att cellerna förhindras att utvecklas till nya, funktionella celler.

Forska hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steg i din karriär? Hos oss arbetar du i framstående forskningsmiljöer som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vid institutionen för medicin bedriver vi preklinisk forskning i laboratoriemiljö, klinisk forskning och studier på befolkningsnivå.

Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Genom Sahlgrenska akademins teknikplattform Core Facilities har du tillgång till kvalificerad vetenskaplig expertis och avancerad teknisk infrastruktur.

Så är det att jobba hos oss