Göteborgs universitet

Om oss

Här kan du läsa mer om Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, våra mål, samarbeten och vår forskningsmiljö.

Lundberglaboratoriet för Diabetesforskning etablerades på 1990-talet med hjälp av omfattande stöd från Lundbergstiftelsen. Stiftelsen ville stödja forskning som kan bidra till att förhindra utvecklingen av diabetes och dess allvarliga konsekvenser, till exempel är diabetes den vanligaste orsaken till allvarlig njursjukdom. Lundberglaboratoriet är en del av institutionen för medicin vid Göteborgs Universitet.  

Vår forskning

Forskningen vid Lundberglaboratoriet är särskilt inriktad mot att förstå orsaken till typ 2-diabetes och insulinresistens. Vi bedriver både grundforskning och klinisk forskning med utprovning av nya läkemedel. Av stort intresse är att undersöka individer med hög risk att utveckla typ 2-diabetes, vilket ses vid en familjär belastning av sjukdomen. Detta ger oss insikt i tidiga förändringar som föregår utvecklingen av typ 2-diabetes.

Våra mål

Vi arbetar för att

  • kartlägga tidiga faktorer som leder till risk för att utveckla sjukdomen, biomarkörer för risk som möjliggör tidig intervention samt hur man kan förhindra sjukdomsutvecklingen
  • förstå samspelet mellan åldrande, övervikt, fetma och utvecklingen av insulinresistens
  • förstå på vilket sätt den ökade mängden fettväv påverkar
  • förstå betydelsen av cell senescence – att celler hindras att utvecklas till nya, funktionella celler – eftersom vi har funnit den vara ökad vid typ 2-diabetes och hos individer med ärftlig risk att utveckla sjukdomen

Nära samarbete med sjukvården

Lundberglaboratoriet är ett translationellt forskningscenter med nära samarbete mellan grundforskning och klinisk forskning. Vi har våra lokaler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi kan därför ha ett nära samarbete med sjukvården och Diabetescentrum. Hos oss arbetar grundforskare med molekylära mekanismer till sjukdomsutveckling. Kliniska forskare arbetar med bland annat frågeställningar kring metabol kartläggning av individer med hög risk för typ 2-diabetes, och effekter av nya läkemedel. 

Samverkan med läkemedelsindustrin

Vi samarbetar nära med forskare inom läkemedelsindustrin, inklusive AstraZeneca och Novo Nordisk. Detta gör att vi kan testa tidiga läkemedelskandidater i våra cell- och djurmodeller för att kartlägga för-och nackdelar. Vi samarbetar också om nya mekanismer för typ 2-diabetes och insulinresistens och hur de kan leda till ny möjlig behandling.

Jobba hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steg i din karriär? Vi erbjuder framstående forskningsmiljöer där du kan utvecklas. Hos oss bedrivs allt från preklinisk forskning i laboratoriemiljö till klinisk forskning och studier på befolkningsnivå. Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Vi är också kopplade till Core Facilities som tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för alla forskare.
Läs mer om att jobba hos oss