Göteborgs universitet

Forskarskolan FUDEM

Bild
FUDEM
Länkstig

Den nationella forskarskolan Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i tider av kris (FUDEM) utgör en mångvetenskaplig miljö, inom vilken juniora och seniora forskare i etnologi, genusvetenskap, kulturstudier och musikvetenskap undersöker de varierande kulturella former och uttryck som illiberal populism tar sig i kristider, liksom olika former av motstånd mot illiberalism och populism.

Forskarskolan är ett samarbete mellan sex svenska högskolor och universitet inklusive Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Illiberal populism kan förstås som ett symptom på flera kriser – kulturella, ekonomiska och sociala – som sätter den liberala demokratins framtid på spel. Den illiberala populismen består av olika, men samtidigt överlappande ideologier, kulturella praktiker, estetiska uttryck och diskursiva artikuleringar.

Den förenar nationalistiska, klimatskeptiska och anti-genus föreställningar med kritik mot progressiv mobilisering för jämlikhet, antirasism, jämställdhet och klimatpolitiska åtgärder. Illiberala diskurser kan förstås som antagonistiska och motsägelsefulla – de innefattar till synes oförenliga värderingar, såsom sekulär individualism och religiös kollektivism; tillit till vetenskap och tro på konspirationsteorier; samtidig vädjan till känslor och rationalitet genom ”cherry picking”-metodik och en stark bekräftelsebias.

De är populära bland auktoritära populistiska ledare som använder dessa diskurser för att göra en populistisk vädjan till ”folket”. Med hjälp av en mångfald av teorier och metoder inom humaniora analyserar forskare vid Forskarskolan kulturella, estetiska och diskursiva gestaltningar av illiberal populism.