Göteborgs universitet
Bild
Blåsmes målad på en gråbetongvägg
Bilden föreställer graffiti på en övergiven fabrikslokal. En modernare typ av kulturarv.
Foto: Maria Persson
Länkstig

Kulturarvsstudier

Här kan du läsa mer om vilka kurser vi erbjuder inom ämnet kulturarvsstudier.

I ämnet kulturarv studerar du kulturarv ur flera olika perspektiv.

Du tränas i att analysera och kritiskt granska hur olika kulturarv har skapats, hur de används i olika sammanhang och hur de kommuniceras.

Du studerar både svenska och internationella kulturarv och lär dig hur kulturarvssektorn fungerar.

Mer om våra utbildningar

Video (1:23)
Kulturarvsstudier – för dig som är nyfiken på det förflutna och samtiden
Video (1:39)
Kulturarv och turism