Göteborgs universitet

Om oss

Centre for Business in Society (CBiS) är en centrumbildning som tillhör Handelshögskolan, Göteborgs universitet. CBiS är en plattform för forskare, oavsett organisatorisk tillhörighet och vetenskaplig disciplin, som på olika sätt bedriver forskning om hur hållbarhet integreras i företagsstrategier och affärsmodeller med särskilt fokus på mötet mellan hållbarhet och digitalisering.