Göteborgs universitet
Bild
Foto: Shutterstock

Forskning

CBiS främjar och stödjer forskning om hur hållbarhet integreras i företagsstrategier och affärsmodeller. Vi är särskilt intresserade av mötet mellan hållbarhet och digitalisering i dessa processer.

CBiS arrangerar forskningsseminarier och erbjuder en intern granskningsprocess för forskningsartiklar och ansökningar. Vi samarbetar också med internationella forskningsgrupper för att stödja forskningsprojekt och ger ekonomiskt stöd för att förbättra kvaliteten och mängden av forskningsansökningar, projekt och publikationer. Målet med dessa stödåtgärder är att attrahera forskare, ge dem möjlighet att starta och genomföra högkvalitativa forskningsprojekt, samt förbättra deras chanser att få sina forskningsresultat publicerade i vetenskapliga tidskrifter.