Göteborgs universitet

Forskning

CBiS främjar och stödjer forskning om hur hänsyn till miljö- och sociala frågor integreras i företags strategiska och operativa processer.

Exempelvis arrangerar CBiS forsknings seminarium, tillhandahåller ett internt granskningssystem av artikelutkast och forskningsansökningar, hjälper till att sätta samman internationella vetenskapliga styrgrupper för forskningsprojekt, och stödjer finansiellt aktiviteter som höjer kvalitet och kvantitet på forskningsansökningar, forskningsprojekt och publikationer. Syftet med dessa stödstrukturer är att attrahera forskare, ge dem möjlighet att initiera och utföra högkvalitativa forskningsprojekt och förbättra forskarnas möjligheter att publicera i vetenskapliga tidskrifter.

Forskare knutna till CBiS

Management & Organisation

Arman Rebecka

Bergström Ola

Brorström Sara

Diedrich Andreas

Egels Zandén Niklas

Hällsten Freddy

Jensen Christian

Lavén Fredrik

Lindberg Kajsa

Omanovic Vedran

Samuelsson Sandra

Styhre Alexander

Wulff Gabriella

Zapata Campos María José

Marketing & Consumption

Andersson Tommy D

Armbrecht John

Balog Irina

Brembeck Helene

Hagberg Johan

Hansson Lena

Holmberg Ulrika

Jernsand Eva Maria

Lundberg Erik

Nilsson Jonas

Petersson McIntyre Magdalena

Solér Cecilia

Industrial and financial management

Overland Conny

Sandoff Anders

Schaad Gabriela

Williamsson Jon

Logistics

Bergqvist Rickard

Browne Michael

Christodoulou Anastasia

Cullinane Kevin

Cullinane Sharon

Flodén Jonas

Gonzalez-Aregall Marta

Karlsson Elisabeth

Lammgård Catrin

Woxenius Johan

Accounting

Beusch Peter

Brogeby Marcus

Cäker Mikael

Frisk ElisabethJonäll Kristina

Rimmel Gunnar

Sabelfeld Svetlana

Johan Åkesson