Göteborgs universitet
Bild
Bergen
Länkstig

Bergen, Norge

En överblick av vår norska filial i Bergen.

Under sena 1980-talet och hela 1990-talet var Christopher Gillberg gästprofessor i Bergen, där han tillsammans med Einar Heiervang, Kjell Morten Stormark och (neuropsykologen) Astri Lundervold startade barnstudien i Bergen, en av världens största långtidsstudier på barns mentala hälsa. Strax efter studien påbörjades anslöt sig Maj-Britt Posserud (då en ung läkare med ambitionen att bli barnpsykiatriker) till gruppen och blev så småningom en av ledarna inom barn- och ungdomspsykiatrisk forskning i Norge. Maj-Britt och Astri Lundervold (som har publicerat ett stort antal utmärkta forskningsartiklar) har utvecklat team av grundforskare och kliniska forskare i samarbete med Gillbergcentrum, och Bergen-teamen betraktas fortfarande som del av ”Gillbergcentrumsfamiljen”.