Länkstig

Geology-related research in Geothermal Energy at the University of Gothenburg

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Att öka tillgången på förnybar energi är utan tvekan en av de största utmaningarna för våra moderna samhällen. Geotermisk energi är en tillförlitlig källa till klimatneutral energi. Den senaste tekniska utvecklingen öppnar möjligheten att utvinna geotermisk energi direkt i områden där den behövs - inom storstadsområden, även när detta område är tektoniskt lugnt, som i Göteborg. Göteborg Energi (GE) har åtagit sig att undersöka denna nya möjlighet, tillsammans med GVC som huvudpartner i alla geologirelaterade aspekter.