Länkstig

Glauconite: An untapped archive recording the timing, pace and triggers of the Cambrian Radiation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Finansiär
Australian Research Council
Ämne
Geologi

Kort beskrivning

Övergången över gränsen mellan Ediacaran och Kambrium är ett tecken på ursprunget och den anmärkningsvärda evolutionära utstrålningen av komplexa djur, och åtföljdes av stora miljöförändringar. Den evolutionära betydelsen av denna viktiga biohändelse har länge studerats intensivt. Den ojämna förekomsten och den dåliga ålderskontrollen av lämpliga proxy arkiv innebär att det inte har varit möjligt att exakt fastställa tidpunkten för viktiga evolutionära händelser, och inte heller att utvärdera eventuella miljöutlösande faktorer på ett avgörande sätt. Det övergripande målet med detta projekt är att lösa detta grundläggande problem.