Länkstig

Nanoskaliga undersökningar av mineralreaktioner

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Reaktioner bland fasta material, som mineraler, är viktigt för samhället. Förutom många kristallina material som vi använder varje dag, används mineraler i stora industriella processer. Vidare är mineralreaktioner på den fasta jorden också av samhällelig oro med tanke på vulkanutbrott, jordbävningar och malmer. Trots denna grundläggande betydelse är
ineralreaktionsmekanismer, det vill säga processen under vilken mineraler bildas och transformeras, endast delvis förstås. Anledningen till detta är att mineralreaktioner inträffar i nano- och atomvåg, som behöver de flesta moderna analysinstrument med hög upplösning för att undersöka dem. I detta projekt samarbetar vi med olika laboratorier i Sverige och andra länder för att studera och kvantifiera mekanismerna genom vilka mineraler reagerar med varandra och med vätskor, som vatten och CO2.