Länkstig

Förstå jordens historia genom mineraler

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Jordens inre är mycket dynamisk och återspeglas i vulkanutbrott och jordbävningar. För att förutsäga dessa katastrofala händelser måste vi förstå och kvantifiera mekanismerna för jordens inre rörelse. Projektet syftar till att extrahera information om den interna dynamiken från kemiskt zonerade mineraler. Högupplösta masspektrometrar möjliggör mätning och visualisering av spårelementvariationer i mikrometer-stora områden inom mineraler. Här på institutionen för geovetenskaper finns en av de mest moderna masspektrometrarna, som gör det möjligt för oss att lösa jordens inre dynamiska historia i rum och tid.

För mer information om forskningsprojektet, vänligen besök den engelska språkversionen av denna hemsida.