Länkstig

Ursprungsbefolkningar och klimatförändringar i Latinamerika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2014 - pågående
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Projektet undersöker olika förståelser av ”väder” bland ursprungsbefolkningar i Latinamerika och hur de förhåller sig till nationell politik som syftar till att mildra klimatförändringar.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.
 

Deltagare