Länkstig

Dan Rosengren

Forskare

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Dan Rosengren

Jag doktorerade i socialantropologi vid Göteborgs universitet 1988 på en avhandling om uppfattningar om politik och ledarskap bland Matsigenka i Perus Amazonas. Mellan 1989 och 1991 arbetade jag i Angola som socioekonomisk rådgivare på Fiskeriministeriets avdelning för småskaligt hantverksfiske och fortsatte efter hemkomsten fram till 1995 som handläggare på Fiskeristyrelsens avdelning för internationellt samarbete (SWEDMAR). Jag anställdes 1998 vid Socialantropologiska institutionen som universitetslektor med inriktning mot ursprungsfolk. Utnämnd till docent 2005. Mellan 1996 och 2001 var jag medlem av den internationella styrelsen för IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs). Jag är styrelsemedlem av SALSA (Society for the Anthropology of Lowland South America) sedan 2010. Jag har examinerat och utfört utvärderingsuppdrag för svenska, norska, danska, finska, brittiska, kanadensiska samt amerikanska universitet och forskningsorganisationer samt konsultuppdrag för Sida och den Interamerikanska Utvecklingsbanken (IADB).

ForskningsområdenMed utgångspunkt i Matsigenka-folket i Perus Amazonas, som jag har arbetat med sedan slutet av 1970-talet, har jag bedrivit forskning kring ett antal olika teman. Större externt finansierade forskningsprojekt har behandlat:

  1. Uppfattningar kring politik och ledarskap
  2. Etno-politiska uttrycksformer och processer
  3. Vardagslivets realiteter som det beskrivs i olika kulturella register, framför allt myter
  4. Uppfattningar om meteorologiska fenomen
  5. Uppfattningar om fattigdom och samhällelig utveckling.  

För tillfället ligger fokus för min forskning dels på uppfattningar om meteorologiska fenomen bland Matsigenka och andra ursprungsfolk i relation till den internationella diskursen kring klimatförändringar, dels på uppfattningar bland ursprungsfolk om fattigdom och samhällsutveckling. En gemensam nämnare i en stor del av den bedrivna forskningen handlar om att undersöka ontologiska utgångspunkter i olika kunskapssystem.

UndervisningSedan jag började undervisa vid Göteborgs Universitet 1978 har jag vunnit en bred erfarenhet från olika kurser, huvudsakligen i socialantropologi men jag har även haft omfattande undervisningsengagemang inom Latinamerikakunskap, humanekologi, det tvärvetenskapliga miljövetarprogrammet samt kurser givna inom ramen för Museion. För tillfället undervisar jag både vid School of Global Studies och vid Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. I Göteborg undervisar jag på den del av kursen Människa och Omvärld som handlar om socialiseringen av den fysiska omgivningen Jag har uppsatshandledning på magister- och mastersnivå och jag fungerar som handledare för ett antal doktorander i socialantropologi.Vid Universidad Mayor de San Andrés ger jag kurser i kvalitativ metodologi för studenter dels i sociologi, dels i antropologi, samt för mastersstudenter och doktorander vid ett tvärvetenskapligt institut (CIDES) knutet till universitetet.

FälterfarenhetSedan slutat av 1970-talet har jag, till och från, bedrivit fältarbete hos Matsigenkafolket, Peru.