Länkstig

Ursprungsbefolkningar och klimatförändringar i Anderna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2014 - pågående
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Riksbankens Jubileumsfond

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på kontakten och samarbetet mellan å ena sidan ursprungsbefolkningar och deras organisationer och å andra sidan statliga myndigheter och icke-statliga organisationer i Anderna.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.