Bild
Generalplan Angered-Bergum 1968
Länkstig

TryggStad

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Finansiär
Stiftelsen Thuréus Forskarhem och Naturminne/KVA

Kort beskrivning

TryggStad handlar om att undersöka vad som främjar ökad trygghet i tre utsatta stadsdelar på polisens lista, områden som har nått tydliga förbättringar (Gårdsten, Lövgärdet och Södra Tynnered i Göteborg). I projektet undersöks olika typer av fastighetsägares strategier för att nå en hållbar fastighetsförvaltning och trygghet i aktuella bostadsområden. Projektet bygger på intervjuer, analyser av befintliga undersökningar och tillgängligt skriftligt material. Resultaten väntas belysa hur utsatta områden blir mindre utsatta och vilka slags strategier som står till buds.

Projektdeltagare

Ylva Norén Brezter, Projektledare, Förvaltningshögskolan
Marie Thynell, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling (GMV)
Alix Gabaude, Forskarassistent, Förvaltningshögskolan