Länkstig

Ingemar Gerrbo

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 322
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ingemar Gerrbo

I min bakgrund som skolledare, specialpedagog, klasslärare m.m. har arbetet med och kring de elever som riskerar att fara illa eller misslyckas i skolan alltid varit av centralt intresse. Med utgångspunkt från idén om en-skola-för-alla kretsar därför såväl mitt forskningsintresse som mina undervisningsuppdrag kring specialpedagogisk praktik i grundskolan: vad som görs, när, hur och varför; dvs. lärares och ledares organisering och handlande kring elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningsmässigt fördelar sig mitt arbete på utbildning av blivande lärare, specialpedagoger/speciallärare, personalvetare, rektorer, förskolechefer och utbildningsledare. Från och med hösten 2015 fungerar jag också som studierektor för det specialpedagogiska utbildningsområdet på IPS.