Länkstig

"Jag tänker alltid på diatomeer"

Publicerad

Göteborgs universitets marina fältstation på Tjärnö har stått som i en konferens till minne av professor Anna Godhe som avled tidigare i år.

Alla konferensdeltagare samlade utomhus

Anna Godhe Memorial Conference

Närmare 60 forskarkolleger från elva länder har samlats för att presentera och diskutera resultat inom Anna Godhes forskningsområde.

 

”Jag tänker alltid på diatomeer”

 

Porträttbild på Anna Godhe“Jag tänker på diatomeer när jag är ute och springer, jag tänker på dem när jag står i duschen, jag tänker på dem… ja, jag tänker alltid på diatomeer!” Så uttryckte Anna Godhe sin fascination för kiselalgernas värld och i synnerhet arten Skeletonema marinoi som kom att bli hennes modellorganism. Forskningen var något som pågick ständigt och varje experiment och publikation blev ytterligare en liten bit i det stora pussel hon lade.

Anna Godhe var mitt i sin forskarkarriär när hon avled efter en tids sjukdom. Hon var en uppskattad och mycket produktiv forskare, och konferensens inledningstalare professor Karin Rengefors från Lund erkände att det varit en utmaning att försöka sammanfatta hennes stora insats:
– Anna hade så många publikationer, så många projekt och så många samarbeten; hur ska jag kunna välja ut det viktigaste? Så jag gjorde som jag brukar när jag har en stor uppgift framför mig – jag ritar en mindmap.

Forskare med stor spännvidd

Med hjälp av bubblor och pilar guidade så Karin Rengefors konferensdeltagarna på en odyssé genom Anna Godhes forskargärning. Från grundläggande studier om hur vissa växtplankton kan växla från att leva fritt svävande och fotosyntetiserande i vattnet till passiva vilstadier nere i syrefria sediment och sedan vakna upp efter hundra år, vidare till inomartsvariation, populationsgenetik och evolution hos encelliga organismer och ända till Indien och sjukdomsframkallande bakterier i fiskodlingar.

Karin Rengefors avslutade sitt minnestal med att vända sig till Annas många doktorander och unga medarbetare:
– Framtiden ligger hos er nu! Och jag är säker på att oavsett om ni kommer att jobba inom akademin, industrin eller med naturvårdsförvaltning, så kommer ni att ta med och föra vidare Annas sätt att arbeta och samverka.

Internationellt engagemang

Anna Godhe installerades som professor vid Göteborgs universitet 2013 men var i högsta grad en internationell forskare. Hon var gästprofessor vid bland annat University of Washington och Stazione Zoologica Anton Dohrn i Italien. Men närmast hjärtat låg kanske Nitte University i Indien, där hon tillbringade flera månader varje år sedan lång tid tillbaka. Bara ett par veckor före sin död var hon på fältresa för att samla in vattenprover för att undersöka förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Indrani KarunasagarIndrani Karunasagar är professor vid Nitte University Centre for Science Education and Research. För drygt tjugo år sedan kom Anna Godhe till henne som student, för att göra ett MFS-arbete (Minor Field Study, ett Sida-finansierat program som ger studenter möjlighet att fältarbeta i ett utvecklingsland). Anna hade läst om de förgiftningsfall med dödliga algtoxiner som drabbat sydvästra Indien och blivit intresserad.

– Vi är mikrobiologer och hade ingen tidigare erfarenhet av algtoxiner, berättar Indrani Karunasagar. Och fast vi letade kunde vi inte hitta några alger i vattnet.

Framgångsrikt samarbete

Det var då Anna kom in i bilden. Hon tog prover längs kusten och hittade vilstadier av Alexandrium, ett växtplankton (dinoflagellat) som kan producera algtoxiner som är mycket giftiga för människor.

– På så vis kunde vi förstå bakgrunden till de allvarliga förgiftningarna, säger Indrani Karunasagar. Det blev en lyckosam kombination mellan våra molekylära tekniker och Annas kunskap om fytoplankton, något vi sedan utvecklade vidare i många gemensamma projekt med fokus på hälsa och välmående.

Som värd för konferensen står CeMEB, Centrum för marin evolutionsbiologi, som leds av professor Kerstin Johannesson. Anna Godhe var en mycket uppskattad medlem av CeMEB:
– När Anna dog var hon mitt i en mycket framgångsrik forskarkarriär och hon lämnade ett stort tomrum efter sig, naturligtvis i första hand i sin familj men även inom akademin, säger Kerstin Johannesson. Hon hade just fått fakultetens forskarpris och hade flera olika projekt på gång.

– Därför känns det helt naturligt att samla hennes vetenskapliga kollegor och vänner för att hedra hennes minne, men också för att - helt i Annas anda - se hur vi kan ta hennes idéer och initiativ vidare. Anna ville alltid vidare.

Text: Susanne Liljenström


Konferensfakta
“In dialogue with diatoms: Anna Godhe Memorial Conference” pågår 5–7 november 2019. Centrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, är värd för konferensen som är förlagd till Göteborgs universitets fältstation Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad. För mer information kontakta: Eva Marie Rödström, eva.marie.rodstrom@gu.se

Foto:
Bild 1: Alla konferensdeltagare utomhus. Fotograf: Susanne Liljenström
Bild 2: Anna Godhe var professor vid institutionen för marina vetenskaper. Hon avled i april 2019. Fotograf: Susanne Liljenström
Bild 3: Professor Indrani Karunasagar från Nitte university har haft ett långt samarbete med Anna Godhe, bland annat om giftalgblomningar och antibiotikaresistenta bakterier i fiskodlingar. Fotograf: Susanne Liljenström