Länkstig

Björn Olov Rickard Andersson

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22B
41319 Göteborg
Rumsnummer
5119
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Björn Olov Rickard Andersson

I mitt doktorandsprojekt studerar jag hur tungmetalltolerans evolverat i Östersjöns kiselalger. Jag använder huvudsakligen viloceller av de ekologiskt viktiga kiselalgsarterna Skeletonema marinoi och Thalassiosira baltica för att undersöka hur naturliga populationer, i varierande grad av exponering för metaller, har utvecklat tolerans. Vilocellerna överlever i sedimenten i hundratals år, vilket också möjliggör att jag kan studera evolutionen 1000-tals generationer bakåt i tiden. I mitt arbete använder jag huvudsakligen laboratorieexperimentet som jag kombinerade med genom-sekvensering av DNA för att förstå de genetiska skillnader som leder till evolution av metaltolerans. Under min kandidatexamen här på Göteborgs Universitet började jag arbeta med kvävefixering i biofilmer och till näringsflöden i pelagiska arter och mikrobiella ekosystem. Efter att ha genomfört labbexperiment insåg jag hur snabbt mikroalger kunde växa och producera biomassa under optimala förhållanden. Detta gjorde mig intresserad av forskning om biobränsle och biomassaproduktion från mikroalger som ett verktyg för att motverka klimatförändringarna. Jag fick möjlighet att studera i USA genom ett Fulbright-stipendium och flyttade till Colorado State University för min Masters. Inom ett tvärvetenskapligt projekt, som täckte allt från innovative teknik, kemi, livscykelanalys, genmodifiering och biologi, undersökte jag hur en cyanobakterie reglerar fotosyntesen i bioreaktorer med komplexa ljusförhållanden. 2017 flyttade jag tillbaka till Sverige och Göteborg för att påbörja min doktorsexamen.