Länkstig

Samverkan för att organisera integration

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2023
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet syftar till att förstå hur idéer om organisering av arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda framträder i praktiken med fokus på olika typer av samverkan. Projektet påbörjades 2017 och har sin utgångspunkt i det ökade flyktingmottagandet 2014–2015 med fokus på några av de initiativ som startades för att stödja integration av nyanlända flyktingar.

Studien utgår från att söka förståelse för styrning inom offentlig förvaltning med fokus på att förstå vad som händer när nya initiativ för samverkan växer fram och utvecklas med organisationsteorin som grund. I projektet har tre platser följts för att utforska och fördjupa förståelsen av processen att organisera samverkan som börjar med få givna förutsättningar, samt hur och varför vissa koncept ses som meningsfulla och vad det betyder för organiseringen av arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda.   

Projektet är en del av forskningsprogrammet Organizing Integration som är ett forskningsprogram på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som vill undersöka de utmaningar och möjligheter som dessa satsningar på arbetsmarknadsintegration för utrikesfödda skapar.

Navigate to video: Att organisera (arbetsmarknads)integration
Video (26:05)
Att organisera (arbetsmarknads)integration
Hanna Hellgren talar om projektet på Förvaltningshögskolans dag 2018

Projektdeltagare

Hanna Hellgren Doktorand

Mette Sandoff Handledare

Andreas Diedrich Biträdande handledare

Rolf Solli Biträdande handledare