Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny forskning om hållbar utveckling i svenska fiskesamhällen

Publicerad

Sebastian Linke och Maris Gillette, forskare vid Institutionen för globala studier, har tilldelats nära 7 miljoner kronor i projektbidrag från FORMAS för det nya forskningsprojektet Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige.

Projektet kommer att utgå från initiativet Östersjöfiske 2020, som etablerats av Simrishamn kommun med syfte att bidra till att skapa hållbara lokala ekonomier i kustsamhällen. Tanken är att undersöka hur forskare kan arbeta tillsammans med fiskare och lokalbefolkning för att producera vetenskaplig kunskap och stärka samhällsekonomiska initiativ.

Projektets frågeställningar är: hur kan samhällsekonomiska initiativ främja en mer hållbar användning av den marina miljön, samtidigt som de främjar samhällens välbefinnande, stabila lokala ekonomier och spridning av kulturarv som en social och ekonomisk resurs?

Milena Arias Schreiber, forskare vid Havsmiljöinstitutet, kommer också arbeta inom projektet, som pågår till och med år 2021.

På vår internationella sida kan du läsa en intervju om projektet med Sebastian Linke och Maris Gillette.

Information och kontaktuppgifter

Sebastian Linke är docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier.

Maris Gillette är professor i socialantropologi vid Institutionen för globala studier.

FORMAS står för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. FORMAS tilldelade nyligen 24 miljoner kronor till olika forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som ska bidra till att få fram kunskap och möjliga lösningar för ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle.