Länkstig

Erik Smedler

Forskare

Sektionen för psykiatri och
neurokemi
Besöksadress
Blå Stråket 15, vån 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg
Postadress
Blå Stråket 15, vån 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Erik Smedler

Bakgrund

Jag är ST-läkare i psykiatri på SU samt forskare på GU med ALF-tjänst. Innan dess doktorerade jag samt läste medicin på KI och teknisk fysik på KTH. Min avhandling handlade om neurala nätverk och kalciumsignalering. Därefter var jag postdoc hos Mikael Landén på GU 2017-2019 samt forskar-AT-läkare på SU.

Forskningsintresse

Nu är min forskning inriktad på bipolär sjukdom, med betoning på neural utveckling. Min forskningslinje berör hur defekt utveckling av neurala nätverk leder till manifest psykiatrisk sjukdom, med särskilt fokus på kalciumkanalgenen CACNA1C. För tillfället utvecklar vi IPS-cellbaserade modeller av patienter i kombination med studier på data från patienter.

Se mina artiklar på Pubmed med söksträng: smedler e OR nilsson es

scholar.google.com/citations

Forskargrupp

Molekylär psykiatri