Länkstig

Erik Smedler

Forskare

Sektionen för psykiatri och neurokemi
Besöksadress
Blå Stråket 15, vån 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg
Postadress
Blå Stråket 15, vån 3, Sahlgrenska universitetssjukhuset
41345 Göteborg

Om Erik Smedler

Bakgrund

Jag är ST-läkare i psykiatri på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt forskargruppledare på Göteborgs Universitet (GU) med finansiering från Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin samt Vetenskapsrådet. Innan dess doktorerade jag samt läste medicin på Karolinska Institutet och teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan. Min avhandling handlade om neurala nätverk och kalciumsignalering. Därefter var jag postdoc hos Mikael Landén på GU 2017-2019 samt forskar-AT-läkare på SU.

Forskningsintresse

Nu är min forskning inriktad på bl.a. bipolär sjukdom, med betoning på neural utveckling. Min forskningslinje berör hur defekt utveckling av neurala nätverk leder till manifest psykiatrisk sjukdom, med särskilt fokus på kalciumkanalgenen CACNA1C. För tillfället utvecklar vi IPS-cellbaserade modeller av patienter i kombination med studier på data från patienter.

Se mina artiklar på Pubmed med söksträng: smedler e OR nilsson es

scholar.google.com/citations

Läs mer på smedlerlab.org

Forskargrupp

Molekylär psykiatri