Länkstig

Affektiva sjukdomar

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Vårt övergripande mål är att kartlägga faktorer som kan öka vår kunskap kring den underliggande neurobiologin vid affektiva sjukdomar och hur denna relaterar till den kliniska bilden. Vi hoppas också kunna identifiera biomarkörer som kan komplettera den diagnostiska bedömningen, förutspå behandlingssvar eller biverkningar och ge en uppfattning om prognosen vid psykiatriska sjukdomstillstånd. Målet är att utveckla redskap som kan möjliggöra en individanpassad psykiatrisk vård.

Aktuellt

Våra forskningsprojekt

Vi arbetar aktivt med att integrera forskning i det kliniska utredningsarbetet. Detta sker både genom kvalitetsregister och i det s k S:t Göranprojektet.

Vi driver också flera storskaliga insamlingsprojekt inom det psykiatriska området. Inom ramen för dessa deltar vi också i internationella samarbeten där mycket stora patientpopulationer samlas för Genome Wide Association Studies (GWAS).

Våra frågeställningar är riktade både mot en ökad förståelse av de mekanismer som orsakar psykiska sjukdomar och mot en praktisk användning av biomarkörer inom den psykiatriska vården.

Gruppmedlemmar