Bild
Omslagsillustration: Den mänskliga näsan. Ett konstverk av Good Fairy Art studio
Omslagsillustration: Den mänskliga näsan. Ett konstverk av Good Fairy Art studio
Foto: Good Fairy Art studio
Länkstig

Lars Pedersen - Vid nästäppa till följd av en sned nässkiljevägg är septumplastik en behandling med bra effekt

Publicerad

Lars Pedersen disputerade den 3 februari på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet öron-, näs- och halssjukdomar

Titeln på avhandlingen är: Septoplasty-predicting the outcome

Länk direkt till avhandlingen

Vilka faktorer kan hjälpa oss att förutse vilka patienter som har störst nytta av en operation på nässkiljeväggen? Detta är frågan som ligger till grund för denna avhandling.
 

Septumplastik är en operation på skiljeväggen mellan de båda näsborrarna, och är ett av de vanligaste ingreppen på öron-näs- och halskliniker världen över. Orsaken till operationen är en bestående (oftast ensidig) nästäppa, som inte blir avhjälpt av annan behandling.

Bild
Lars Pedersen, specialistläkare inom öron-näs-halssjukdomar, nu vid Citysjukhuset +7 i Göteborg, tidigare på Sahlgrenska Univers
Lars Pedersen, specialistläkare inom öron-näs-halssjukdomar, nu vid Citysjukhuset +7 i Göteborg, tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Förutom att operera nässkiljeväggen, så kan man även operera näsmusslorna med en så kallad konkaplastik, vilket ofta görs i kombination med en septumplastik (1 och 2).

– Operationen är andningsförbättrande och innebär att vi rättar till nässkiljeväggen och skapar mer plats på den sidan som är trång. I samband med septumplastik opererar vi även relativt ofta näsmusslorna, för att skapa ytterligare utrymme för näsandning, säger Lars Pedersen, specialistläkare inom öron-näs-halssjukdomar, nu vid Citysjukhuset +7 i Göteborg, tidigare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nästäppa är det vanligaste problemet som patienter söker för där de erbjuds denna typ av näskirurgi.

Nästäppa påverkar livskvalitén

Problem med nästäppa kan påverka livskvalitén på olika sätt, bland annat nattetid med snarkningar, sömnrubbningar och påföljande trötthet. En sned nässkiljevägg kan vara medfödd eller uppstå till följd av trauma mot näsan, och män är överrepresenterade i gruppen av patienter som opereras med septumplastik i Sverige.

– Största delen av min forskning är baserad på data från Septumplastikregistret i Sverige (3), vilket är ett av flera kvalitetsregister inom öron-näs- och halsområdet. Resultaten i vår forskning visar bland annat på att högre ålder vid operation och inga oplanerade återbesök inom första månaden efter operation är gynnsamt för resultatet efter septumplastik.

Han såg också att patienter med svår nästäppa innan operationen hade störst effekt av septumplastik. Septumplastik och septumplastik med konkaplastik gav bättre resultat på nästäppa än enbart konkaplastik.

Illustration av hemitransfixionsmetoden från ”Med kniven i näsan”, av Petruson, från sidan 7 i avhandlingen
Illustration av hemitransfixionsmetoden från ”Med kniven i näsan”, av Petruson, från sidan 7 i avhandlingen
Foto: Petruson

Ingen skillnad mellan kvinnor och män

I ett av delarbetena fokuserade vi på skillnader mellan kvinnor och män innan och efter operation, utan att hitta några könsskillnader vare sig i karakteristika eller operationsresultat.

– Sammanfattningsvis såg vi att septumplastik och septumplastik med konkaplastik gav bättre resultat på nästäppa än enbart konkaplastik. Trots olika teorier om varför män är överrepresenterade i de flesta material på septumkirurgi, har vi ingen bra förklaring till varför detta är fallet.

Det är också viktigt att informera patienterna om operationen, så att de har realistiska förväntningar på den postoperativa perioden och resultatet. Att optimera goda rutiner innan-, under- och efter operationen, för att undvika både tidiga och sena komplikationer, kan bidra till att förbättra resultaten efter septumplastik.

MER FAKTA

  1. Nässkiljeväggen består av ben och brosk och näsmusslorna är tre till antalet och består av slemhinnebeklädda benutskott.
  2. Septumplastikregistret i Sverige (SNSR)

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Tid: 3 februari 2023,  kl 09:00
Plats: Hjärtats aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Huvudhandledare: Johan Hellgren             
Bihandledare: Kenneth Holmberg, Cecilia Ahlström Emanuelsson, Linus Schiöler, Sverre Steinsvåg.
Opponent: Krister Tano, Umeå universitet, Umeå
Betygsnämnd: Göran Kjeller, Anette Drøhse Kjeldsen och Harald Hrubos-Strøm