Länkstig

Journalistundersökningarna

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
1989 - pågående
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Journalistundersökningarna är en serie vetenskapliga frågeundersökningar som sedan 1989 genomförs vid institutionen för journalistik, medie och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG).

JMG:s journalistundersökningar är en serie vetenskapliga frågeundersökningar som riktar sig till journalister verksamma i svenska medier. Den första undersökningen genomfördes 1989 och därefter har ytterligare sex undersökningar gjorts (1994, 1995, 2000, 2005, 2011 och 2018). 

Undersökningarna görs bland ett slumpmässigt urval av journalister i hela Sverige och syftar till att belysa hur svenska journalister ser på yrkesrollen, yrkesetik, arbetssituation, arbetsvillkor och utvecklingen i branschen. 

Undersökningsserien har resulterat i ett flertal böcker, doktorsavhandlingar i universitetsämnet journalistik samt i ett stort antal vetenskapliga artiklar.

Journalist ´18

Den senaste undersökningen – Journalist ´18 – genomfördes 2018 och gick ut till 3 000 slumpmässigt valda journalister. Likt tidigare tillfällen gjordes undersökningen i samverkan med Svenska Journalistförbundet. 

Under de tre decennier som gått sedan den första journalistundersökningen 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, Internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker såväl som av ändrade konkurrensvillkor och finansieringsformer. Och under 2010-talet har de sociala mediernas roll i journalistiken fått stor betydelse.

Det främsta syftet med Journalist´18 var att följa upp tidigare undersökningar och ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum bland svenska journalister som yrkesgrupp under de tre senaste decennierna. Många frågor i Journalist´18 var därför desamma som ställts i tidigare undersökningar.

Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv. En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Ansvarig för Journalistundersökningarna är docent Ulrika Andersson, forskare vid JMG och SOM-institutet. 

Publikationer (i urval) från tidigare års undersökningar

Ulrika Andersson (2023) JOURNALIST ’18. Huvudresultat från den svenska journalistundersökningen. Göteborg, JMG, Göteborgs universitet.
 

Andersson, Ulrika, Amanda Waldenström, & Jenny Wiik (2018) Profession möter management. En studie av värdegrunden i svenska morgontidningsföretag. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet. 

Andersson, Ulrika & Jenny Wiik (2013) Journalism meets management. Journalism Practice 7(6).

Asp, Kent, red (2012) Svenska journalister 1989–2011. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.

Magnusson, Ann-Sofie (2010). Bilden av psykiatriområdet. Nyhetsrapporteringen i Rapport 1980-2006. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.

Wiik, Jenny (2010) Journalism in transition. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.

Andersson, Ulrika (2009) Journalister och deras publik. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.

Melin, Margareta (2008). Gendered Journalism Cultures. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.

Asp, Kent, red, (2007) Den svenska journalistkåren. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.

Melin Higgins, Margareta (1996) Pedagoger och spårhundar. En studie av svenska journalisters yrkesideal. Göteborg: JMG, Göteborgs universitet.