Bild
två kvinnor med masker i en vårdmiljö
Foto: CDC
Länkstig

IMAgiNE EURO

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Collaborating Center of the World Health Organization - IRCCS Burlo Garofolo

Kort beskrivning

IMAgiNE EURO, utgår från WHOs centrum IRCCS Burlo Garofolo Trieste och är ett projekt som genomförs av ett nätverk av 33 forskare där fler än 15 länder i WHOs europeiska region ingår. Projektet inkluderar två webbaserade, anonyma undersökningar (en för nyblivna mammor- nu tillgängligt på mer än 24 språk, och en för hälso- och sjukvårdspersonal) som avser att undersöka och kartlägga mödra- och nyföddhetsvårdens beredskap, kvalitet och möjligheter under olika faser av COVID-19pandemin. I nuläget har ca 19 000 nyblivna mammor i Europa svarat på enkäten. Av dessa har ca 3800 svarat på den svenska enkäten
Validering av enkäten till sjukvårdspersonalen pågår


Ansvarig forskare för hela projektet är: dr Emanuelle Pessa Valente, PhD, Obstetriker, WHO CC, Italien. Ansvarig Forskare i Sverige är Dr Helen Elden.

I den svenska projektgruppen ingår Dr Karolina Lindén,  Dr Verena Sengpiel vid Sahlgrenska akademin och Dr Mehreen Zaighem, Lunds universitet/Skåne universitetssjukhus.


Länder som deltar är Italien, Sverige, Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Portugal, Spanien, Norge, Slovenien, Rumänien, Serbien. Luxemburg och Kroatien

Referenser

Pessa Valente E,Covi B, Mariani I, MoranoS, Otelea MR3, Nanu MI5, Elden H, LindenK, Zaigham M, Skirnisdottir VikE, Kongslien S, Hersoug Nedberg I, CostaR, Rodrigues C, Dias H, DrandićD,  KurbanovićM, Sacks E,  Muzigaba M, LincettoO, Lazzerinion behalf of IMAgiNE EURO study group. Development and validation of a WHO Standards-based questionnaire to measure health workers’ perspective on the quality of care around the time of childbirth in the WHO European Region. BMJ Open. 2022 Apr 8;12(4):e056753. doi: 10.1136/bmjopen-2021-056753.

Zaigham M, Linden K, Sengpiel V, Mariani I, Pessa Valente E, Covi B, Lazzerini M, Elden H. Large Gaps in the Quality of Healthcare Experienced by Swedish Mothers during the COVID-19 Pandemic: A Cross-sectional Study Based on WHO Standards. Women and Birth: Journal of the Australian College of Midwives (2022): Women and Birth: Journal of the Australian College of Midwives, 2022. Web. DOI: 10.1016/j.wombi.2022.01.007

Lazzerini M, B Covi B, Mariani I, Drglin Z, M Arendt M, Hersoug Nedberg I, Elden H, Costa R, Drandić D, Radetić J, Ruxandra Otalea M, Miani C, Brigidi S, Rozee V, Mihevc Ponikvar B, Tasch B, Kongslien S, Linden K, Barata C, Kurbanović M, Ružičić J, Batram-Zantvoort S, Martín Castañeda L, de La Rochebrochard E, Bohinec A, Skirnisdottir Vik E, Zaigham M,  Santos T, Wandschneider L, Canales Viver A, Ćerimagić A, Sacks E, Muzigaba M, Berdzuli N, Lincetto O, Pessa Valente E on behalf of IMAgiNE EURO study group. Quality of facility-based maternal and newborn care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: online survey investigating maternal perspectives in 12 countries of the WHO European Region. The Lancet Regional Health – Europe. 2022-02 DOI: 10.1016/j.lanepe.2021.100268 

 

Lazzerini M, B Covi B, Mariani I, Drglin Z, M Arendt M, Hersoug Nedberg I, Elden H, Costa R, Drandić D, Radetić J, Ruxandra Otalea M, Miani C, Brigidi S, Rozee V, Mihevc Ponikvar B, Tasch B, Kongslien S, Linden K, Barata C, Kurbanović M, Ružičić J, Batram-Zantvoort S, Martín Castañeda L, de La Rochebrochard E, Bohinec A, Skirnisdottir Vik E, Zaigham M,  Santos T, Wandschneider L, Canales Viver A, Ćerimagić A, Sacks E, Muzigaba M, Berdzuli N, Lincetto O, Pessa Valente E on behalf of IMAgiNE EURO study group. Women’s views on the quality of hospital maternal and newborn care around the time of childbirth during the COVID-19 pandemic: multicountry cross-sectional study in the WHO European Region. The Lancet Regional Health –Europe.  Accepted October 11, 2021.