Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Immunologiska faktorer vid reumatologisk sjukdom som uppstår till följd av immunstimulerande behandling mot malignt melanom

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - pågående
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Finansiär
ALF-medel

Kort beskrivning

I det här projektet studerar vi vilka olika typer av reumatologiska biverkningar som uppstår av immunstimulerande behandlingar mot hudcancern malignt melanom och hur olika immunologiska faktorer, både T-cellstyper och signalsubstanser, relaterar till uppkomst av olika former av reumatologiska biverkningar. Vi undersöker också hur de immunologiska faktorerna påverkas av behandling av den reumatologiska manifestationen med konventionella eller biologiska läkemedel.
Syftet är att finna de immunologiska mekanismerna till att de reumatologiska biverkningarna uppstår och att tidigt kunna förutse vilka patienter som kommer att behöva biologisk behandling.