Länkstig

Gränsöverskridande medicin: Ohälsa och bot bland exilsomalier

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2013
Projektägare
Institutionen för globala studier

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Projektet undersöker hälsa, sjukdom och läkande bland somalier i Sverige.

Fullständig projektbeskrivning på engelska hittar du på vår internationella webbplats.