Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar människor som vistas i en park.
Foto: Karolina Grabowska
Länkstig

H85 Hörsel- Hörselfunktion hos en ny födelsekohort av 85-åringar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Hanna Göthberg, leg. audionom, doktorand, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet handlar om hörselfunktioner hos "äldre äldre". Andelen och antalet äldre ökar, inte bara i vårt samhälle utan i de flesta länder. Hörseln försämras i takt med ökad ålder. En bra hörsel är av avgörande betydelse för en människas förmåga att kommunicera med andra personer och därmed att kunna delta i sociala sammanhang. Enligt WHO rankas hörselnedsättning med debut i vuxen ålder bland de sjukdomar/skador som ger störst påverkan på den globala hälsan. Åldersrelaterad hörselnedsättning är därför ett viktigt forskningsområde. Data till studien har samlats in inom ramen för H70-studien i Göteborg, en storskalig populationsstudie om medicinskt, socialt och kognitivt åldrande. Både den perifera och centrala hörseln studeras hos 85-åringar.