Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar ett äldre par.
Länkstig

H70 Hörsel - Hörselhälsan hos de äldsta äldre. Audiometriska data och koppling mellan hörsel och kognition hos 88-90 och 95-åringar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2027
Projektägare
Åsa Winzell Juhlin, leg.audionom, doktorand, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Hörseln är av avgörande betydelse för sociala kontakter. Vi vet att i stort sett alla riktig gamla har nedsatt hörsel, men svårighetsgraden är mycket varierande. De riktigt gamla har också ofta andra störningar, t.ex. nedsatt rörelseförmåga och kognition. En adekvat hörselrehabilitering är en förutsättning för fortsatt kommunikation, speciellt om kognitionen börjar svikta. En sådan rehabilitering måste utformas efter de äldres egna förutsättningar, som t.ex. innefattar svårighet att komma till externa vårdgivare. Vi måste också kunna erbjuda en testmöjlighet för de som inte kan medverka till konventionell audiometri. Detta projekt avser att bidra till behovet av strukturerad prospektiv forskning om hörselförmågan hos 88-90- och 95-åringar samt öka möjligheterna till audiologisk testning och förbättrad hörselhälsa hos de ”äldsta äldre”.