Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Mätnogrannhet
Foto: Lukas
Länkstig

Mätnoggrannhet vid automatiserad tonaudiometri på äldre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Maria Hoff, leg. audionom, doktorand, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Inom detta projekt studeras hur väl det fungerar att genomföra ett automatiserat hörseltest på äldre individer. Drygt 200 stycken 70-åriga personer och 100 stycken 85-åriga personer från Göteborg har fått sin hörsel mätt med både konventionell tonaudiometri, där testet utförts av en audionom, och med en automatiserad metod. Man vet från tidigare forskning att metoden fungerar väl, men det saknas evidens vad gäller just äldre individer. Automatiserad tonaudiometri har potential att bidra till en ökad tillgänglighet vid hörselvård för äldre, som t.ex. kan ha svårt att resa långt eller som bor i glesbygd eller i äldreboenden. Projektet ingår som ett delarbete i avhandlingsprojektet Perifer och central auditiv funktion hos 70-åringar – en epidemiologisk studie. Datan har samlats in inom ramen för H70-studien i Göteborg.