Länkstig

Den digitala nyhetsjournalistikens epistemologier

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond

Kort beskrivning

Nyhetsjournalistiken tillhör de inflytelserika kunskapsproducerande institutionerna i samhället. Höga sanningsanspråk är utmärkande för nyhetsjournalistik. Journalistiken genomgår samtidigt omfattande förändringar med avsevärda implikationer för hur information processas, särskilt vad gäller utvecklingen av digitala medieteknologier.
Med särskilt fokus på datajournalistik och deltagande journalistik undersöker projektet pågående förändringar av stor betydelse för journalistikens epistemologier.

Projektet fokuserar på två pågående förändringar av stor betydelse för journalistikens epistemologier; dvs. hur journalister vet det de vet, vilka kunskapsanspråk som uttrycks och hur nyheter rättfärdigas som tillräckligt tillförlitliga för att publiceras. För det första, datajournalistik där kvantitativa och dator-processade data utgör en central komponent i research och publicering. För det andra, i deltagande journalistik där journalister delvis släppt på sin kontroll över publiceringsprocessen, och öppnat för att medborgare kan delta mer i skapandet av nyheter.

Projektets övergripande fråga är: Hur påverkas nyhetsjournalistikens kunskapsanspråk, normer och praktiker för att bedöma och kontrollera fakta, av dessa förändringsprocesser i den digitala nyhetsproduktionen? Projektet avser studera konkreta bedömningar och praktiker i distinkta faser i nyhetsproduktionens processer. Syftet är att undersöka denna övergripande fråga genom en kombination av observationer, djupintervjuer och analyser av publicerade nyheter, vid ett tidningsföretag och ett etermedieföretag i Sverige. 

Forskare i projektet

Mats Ekström, professor, JMG, Göteborgs universitet

Amanda Ramsälv, doktorand, JMG, Göteborgs universitet

Oscar Westlund, docent, JMG, Göteborgs universitet och Oslo Metropolitan University