Göteborgs universitet
Bild
assess logo
Länkstig

Höstkonferens 2024

Datum: 21–22 oktober 2024
Plats: Stockholm

Mer information kommer!
 

Höstkonferens 2023

Datum: 23–24 oktober 2023
Plats: Göteborg

Måndagen den 23 oktober

11.00-11.30 Välkomna
11.30-12.30 Föreläsning av professor Mona Holmqvist, Lunds universitet: "Metoder för att bedöma kunnande vid tidig utvecklingsnivå"
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 PhD Pitch och paneldiskussion (Grupp 1)
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 PhD Pitch och paneldiskussion (Grupp 2)
16.30-17.30 Sightseeing Tour

Tisdagen den 24 oktober

9.00-10.00 Workshop med doktorand Erik Winerö, Göteborgs universitet: "AI i forskning"
10.00-10.30 Parallell Fika
10.30-11.30 PhD Pitch och paneldiskussion (Grupp 3)
11.30-12.30 PhD Pitch och paneldiskussion (Grupp 4)
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Föreläsning av docent Christina Wikström, Umeå universitet: Provkonstruktion i teori och praktik
14.30-15.00 Avslutning & Fika 
Doktorander åker på skrivläger 24–26 oktober
15.00-17.00 Styrgruppsmöte

Bilder från 2023 års konferens

Utsikt över Eriksberg
Föreläsning från ASSESS 2023
Bild
Mingel vid ASSESS-konferensen 2023
Bild
Föreläsning vid 2023 års ASSESS-konferens

Höstkonferens 2022

Datum: 24:e till 25:e oktober, 2022
Plats: Uppsala

Måndagen den 24:e oktober

9.00 Välkomna 
9.30 Parallella seminarier 
10.15 Doktorander utbyter erfarenheter och handledare utbyter erfarenheter (med fika) 
11.00 Föreläsning av Anna Sjögren, docent i nationalekonomi: ”Kvantitativ utbildningsforskning”
12.00 Lunch på Hotell Botanika 
13.00 Parallella seminarier  
14.15 Parallella seminarier 
15.10 Parallella seminarier 
15.55 Avslutning

Tisdag 25:e oktober

09.00 Uppstart, lärosal XI. 
09.15 Parallella seminarier, sal XI, I, III och IV 
10.15 Föreläsning av Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik: ”Möjligheter och problem vid kausal inferens från observationsdata”
12.00 Lunch 
13.00 Diskussioner utifrån föreläsningarna i tvärgrupper  
14.00 Avslutning och fika

Bilder från 2022 års konferens

Bild
Bild från föreläsningssal under ASSESS-konferensen 2022
Bild
Bild av Uppsala under ASSESS-konferensen 2022
Bild
Bild från studiebesök under ASSESS-konferensen 2022
Bild
Bild från föreläsningssal under ASSESS-konferensen 2022
Bild
Bild på föreläsare under ASSESS-konferensen 2022

 

Höstkonferens 2021

Datum: 25:e till 26:e oktober, 2021
Plats: Långholmens konferenscenter, Stockholm

Måndagen den 25:e oktober

11.00 Välkomna – mingelaktivitet
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning av Caroline Liberg, Professor i Utbildningsvetenskap vid UU: ”Exempel på uppbyggande och användande av storskaliga undersökningar”

14.15 Parallella seminarier utifrån doktorandtexter:

  • Text från: Lena Edander, UU. Läsare: Linda Borger, GU och Monica Rosén, GU. 
  • Text från: Mattias Winnberg, SU. Läsare: Maria Westman, UU och Stefan Johansson, GU.
  • Text från: Elpis Grammatikopoulou, GU. Läsare: Maria Rasmusson, UU och Emil Bertilsson, UU.

15.30 Parallella seminarier utifrån doktorandtexter:

  • Text från: Samantha Ehrlich, SU. Läsare: Stefan Johansson, GU och Monica Rosén, GU
  • Text från: Anna Soloveva, UU. Läsare: Alli Klapp, GU och Maria Jarl, GU.
  • Text från: Deborah Siebecke, GU. Läsare: Emil Bertilsson, UU och Håkan Forsberg, UU.

16.15 Parallella seminarier utifrån doktorandtexter:

  • Text från: Lena Asp, GU. Läsare: Lovisa Sumpter, SU och Maria Rasmusson, UU.
  • Text från: Tommie Petersson, UU. Läsare: Maria Jarl, GU och Linda Borger, GU.
  • Text från: Mari Lindström, GU. Läsare: Håkan Forsberg, UU och Maria Westman, UU. 

Tisdagen den 26:e oktober

9.00 Doktoranderna utbyter erfarenheter, handledarna utbyter erfarenheter.
11.00 Föreläsning av Erik Mellander, docent i nationalekonomi vid UU, forskare i IFAU: ”Att dra slutsatser om orsak och verkan utan kontrollerade experiment – går det?”
12.00 Diskussioner utifrån föreläsningarna i tvärgrupper.
12.40 Avslutande samling

Video och bilder från 2021 års konferens

Navigate to video: Föreläsning med Erik Mellander
Video (54:23)
Föreläsning med Erik Mellander
assess konferens
assess konferens
assess konferens