Bild
Hörsel
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Vi hör ljudvågor med öronen men lyssnar med hjärnan

Forskning
Hälsa & medicin
Populärvetenskap

Om ljudvågornas och hörselns betydelse för människan, genom livet.

Föreläsning,
Workshop
Datum
18 apr 2024
Tid
10:00 - 12:30
Kostnad
Gratis
Ytterligare information
Läs mer om
Vetenskapsfestivalen

Arrangör
Göteborgs universitet

Ljudvågorna kan fångas upp av vårt hörselorgan redan när ett foster är sex månader. Under hela livet kan ljudvågorna orientera oss, varna oss, men även väcka känslor. Vårt hörselorgan är fantastiskt, och komplicerat, då vi hör ljudvågorna med öronen men lyssnar på de med hjärnan. 

Hörsel är vårt viktigaste sinne för kommunikation men kan skadas av höga ljudnivåer och kan även försämras av exempelvis åldersförändringar. Lyssna till en föreläsning om hur ljud fungerar, hur den upplevs av människor med och utan hörselskada, och hur du kan skydda den från att skadas.

Träffa forskarna i anslutning till programpunkten 
I samband med programpunkten finns medverkande på plats och presenterar hur ljud fungerar, hur den upplevs av människor med och utan hörselskada, och hur du kan skydda den från att skadas.

Föreläsning
11:00–11:30

Workshop
10:00–11:00 samt 11:30–12:30 

Medverkande
Milijana Malmberg, leg. audionom, Med. Dr; Maria Hoff, leg. audionom, Med.Dr; Hanna Göthberg, leg. audionom, Med.Dr och 
Åsa Winzell Juhlin, leg. audionom, doktorand.

Programpunkten sker under Vetenskapsfestivalen som pågår mellan 16–21 april. 

Ta del av Vetenskapsfestivalens fullständiga program. 

Läs mer om Göteborgs universitets medverkan på Vetenskapsfestivalen.