Bild
Inspelning av vetenskapsfestivalen
Länkstig

Vetenskapsfestivalen

Göteborgs universitets är en av Vetenskapsfestivalens huvudpartners. Festivalen är en av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang med och riktar sig både till grundskola och allmänheten. En mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv.

Vetenskapsfestivalen 2023

Program och tema 

23 februari presenteras årets program på vetenskapsfestivalens hemsida. Information om universitets programpunkter kommer presenteras på här i anslutning till att festivalens släpper sitt program. 

Datum 

Publika programmet: 18-23 april
Skolprogrammet: 17-28 april

Gränser
Endast fantasin sätter gränser
Vi människor har alltid skapat och utmanat gränser. Vi har fotograferat svarta hål och slagit hål på gamla sanningar, och forskningen ruckar hela tiden på gränsen för vad som är möjligt. Artificiell intelligens närmar sig mänskligt medvetande och bilar behöver snart ingen chaufför. Vi knackar på dörren till Mars. Gränser suddas ut varje dag, men oavsett vad vi människor hittar på så börjar det alltid med en tanke. Tankar som omsätts till idéer, stora som små, som senare leder till forskning och upptäckter. Men var går gränsen för tanken? Finns det någon gräns överhuvudtaget?


Kontakt 
Jonas Martinsson