Bild
Brand i göteborgs hamn
Foto: Arne Svensson
Länkstig

MOMENT 2: Amatörer – en kuratoriell undersökning av linsmedial evidens och estetik

Kultur & språk

Välkommen till ett seminarium som tar sin utgångspunkt i en pågående arkivutställning med fotografier av två amatörfotografer i Göteborg.

Seminarium

Medverkande
Erik Florin Persson, Stockholms universitet (INGENJÖR)
Marie Hellervik, Göteborgs Stadsmuseum (SAMLING)
Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet (ARKIV)
Mats Jönsson, Göteborgs universitet (BEGREPP)
Pascal Prosek, HDK-Valand (MEDIERING)
Liv Stoltz, Göteborgs konsthall (SAMTAL)
Nicals Östlind, HDK-Valand (FOTOGRAFI)

Amatör är en kategori som alltid funnits inom fotografi och film. Amatörens status har genom åren genomgått förändringar som kan förklaras av såväl tekniska som sociala faktorer. Med utgångspunkt i den pågående utställningen Axel och Arne Svensson: Två generationer göteborgsbilder 1898–1960, som lyfter fram två amatörfotografers bildarkiv, bjuder vi in till ett seminarium som på olika sätt förhåller sig amatörbegreppet i förhållande till linsmediala kulturer.

---

MOMENT är en serie undersökning av linsmedial evidens och estetik i Sverige 1939–1969. Momenten tar sin utgångspunkt i noga utvalda fenomen, objekt och händelser, vilka bidrar till en fördjupad förståelse för och nya perspektiv på hur bruket av film och fotografi präglas av föreställningar om objektivitet och specifika estetiska uttryck. Undersökningarna sker i form av symposier, rumsliga gestaltningar och experimentella publiceringar. Moment-serie är ett samarbete mellan HDK-Valand, GPS400, Hasselbladstiftelsen och genomförs i samverkan med andra aktörer, bland annat Riksarkivet och FG2.