Bild
Europaperspektiv 2024 Cover
Länkstig

Europaperspektiv 2024: EUROPEISKA UNIONENS DJUP OCH STORLEK I EN TID AV OFRED

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

CERGU ordnar det årliga bokseminariet Europaperspektiv.

Seminarium
Datum
20 feb 2024
Tid
14:45 - 17:00
Plats
Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19 och online via Zoom
Antal platser
100
Ytterligare information
Link to Zoom webinar

Bra att veta
Seminariet börjar kl. 15:15. Fika serveras från kl. 14:45.

De första 50 deltagarna på plats får ett exemplar av boken.

Seminariet kommer att hållas på svenska.
Arrangör
CERGU

Ledande forskare om EU:s djup och storlek i en tid av ofred

I Europaperspektiv 2024 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera ett antal utmaningar som berör unionens djup och storlek. Detta i en tid som präglas av ofred och strategiska spänningar i omvärlden. Rysslands krig i Ukraina har bidragit till att en utvidgning av unionen åter står högt upp på EU:s dagordning. En utvidgning av unionen väcker frågor om hur den ska gå till och vilka risker en sådan kan medföra. Vidare diskuteras hur EU ska hantera migrationspolitiken och hur unionen och dess medlemsländer kan bidra till en förbättrad arbetsmarknad. I juni i år hålls dessutom val till Europaparlamentet vars resultat sannolikt får implikationer för unionens utveckling.  

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor relaterade till unionens djup och storlek: Hur skönjs konturerna av ett större EU, och vilka premisser kommer att gälla för inträdet av nya medlemmar? Vilka lärdomar kan dras av Storbritanniens utträde ur EU och hur har brexit påverkat den politiska dynamiken i unionen? Innebär europeisk solidaritet ett krav på ett kollektivt försvar av EU? Hur hanteras förnyade flyktingströmmar till EU i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU-medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur utvecklas EU:s framtida arbetsmarknad i ljuset av artificiell intelligens? 

Obs! Seminariet är kostnadsfritt och de första 50 deltagare på plats får ett exemplar av boken!

 

Program

15.15-15.20  CERGU hälsar välkommen 

15.20-15.45  
Kollektivt självförsvar och EU-rätten
Ester Herlin-Karnell, professor i EU-rätt, Göteborgs universitet 
Kommentarer från Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

15.45-16.10  
Har EU:s migrationspolitik nått en återvändsgränd? Hinder och möjligheter i jakten på hållbara lösningar 
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet 

Kommentarer från Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps  

16.10-16.35  
AI och digitaliseringens betydelse för EU:s framtida arbetsmarknad: Scenarier och implikationer
Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola 
Kommentarer från Tomas Lindrothavdelningschef och lektor vid Avdelningen för informatik vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

16.35-17.00  Publikfrågor