Image
Europa
Breadcrumb

Europaperspektiv 2024: EUROPEISKA UNIONENS DJUP OCH STORLEK I EN TID AV OFRED

Culture and languages
Society and economy

CERGU organizes the annual book seminar, Europaperspektiv.

Seminar
Date
20 Feb 2024
Time
14:45 - 17:00
Location
Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19 och online via Zoom
Number of seats
100
Additional info
Link to Zoom
webinar

Good to know
The seminar starts at 15:15. Fika will be served at 14:45.

This event will be held in Swedish.

Please note: The first 50 people to attend on-site will receive a free copy of this year's book! Please register beforehand.
Organizer
CERGU

Ledande forskare om EU:s djup och storlek i en tid av ofred

I Europaperspektiv 2024 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera ett antal utmaningar som berör unionens djup och storlek. Detta i en tid som präglas av ofred och strategiska spänningar i omvärlden. Rysslands krig i Ukraina har bidragit till att en utvidgning av unionen åter står högt upp på EU:s dagordning. En utvidgning av unionen väcker frågor om hur den ska gå till och vilka risker en sådan kan medföra. Vidare diskuteras hur EU ska hantera migrationspolitiken och hur unionen och dess medlemsländer kan bidra till en förbättrad arbetsmarknad. I juni i år hålls dessutom val till Europaparlamentet vars resultat sannolikt får implikationer för unionens utveckling.  

Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterar bokens författare en rad viktiga utmaningar och frågor relaterade till unionens djup och storlek: Hur skönjs konturerna av ett större EU, och vilka premisser kommer att gälla för inträdet av nya medlemmar? Vilka lärdomar kan dras av Storbritanniens utträde ur EU och hur har brexit påverkat den politiska dynamiken i unionen? Innebär europeisk solidaritet ett krav på ett kollektivt försvar av EU? Hur hanteras förnyade flyktingströmmar till EU i skuggan av en hotfull omvärld? Vad ska innehållet i EU-medborgarskapet vara och hur bör solidariteten mellan arbetstagare utformas? Hur utvecklas EU:s framtida arbetsmarknad i ljuset av artificiell intelligens? 

Obs! Seminariet är kostnadsfritt och de första 50 deltagare på plats får ett exemplar av boken!

Program

15.15-15.20  CERGU hälsar välkommen 

15.20-15.45  
Kollektivt självförsvar och EU-rätten
Ester Herlin-Karnell, professor i EU-rätt, Göteborgs universitet 
Kommentarer från Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

15.45-16.10  
Har EU:s migrationspolitik nått en återvändsgränd? Hinder och möjligheter i jakten på hållbara lösningar 
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet 
Kommentarer från Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps  

16.10-16.35  
AI och digitaliseringens betydelse för EU:s framtida arbetsmarknad: Scenarier och implikationer
Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola 
Kommentarer från Tomas Lindroth, avdelningschef och lektor vid Avdelningen för informatik vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet

16.35-17.00  Publikfrågor