Göteborgs universitet
Bild
Affisch

Photography at the margins

Symposium organised with the support of EUTOPIA and VISU

Tre medlemmar inom GPS400 har blivit inbjudna till Bryssel för att förbereda en kommande EU-ansökan avseende det europeiska forskningsrådets utlysning Synergy Grant. Det sexåriga projektet fokuserar linsmediala vardagsbilder i Europas periferi och genomförs tillsammans med kolleger från bland annat Zagreb, Ljubljana, Lissabon och Bryssel. Ytterligare möten kommer genomföras under våren 2024 och ansökan lämnas in nästa höst. Projektet har nära koppling till EU:s pågående satsning EUTOPIA, vilken GPS400 är aktivt inom sedan tidigare.

Affisch