Göteborgs universitet
Bild
enlightment
Foto: Arek Socha

Fråga en expert

För journalister (och andra) som skulle vilja få mer information har vi här listat ett antal experter inom antibiotikaresistensforskning som har kunskap som täcker många av de samhällsproblem som antibiotikaresistens innebär.

grupp forskare inom care