Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Institutionen för biomedicin arbetar strukturerat och långsiktigt med miljöfrågor i enlighet med miljöledningsstandarden ISO 14001 och EMAS. Miljöarbetet samordnas av institutionens miljösamordnare och varje avdelning har egna miljörepresentanter. Miljörepresentantgruppen träffas regelbundet och diskuterar/följer upp miljöfrågor inom institutionen.

Miljörevisioner

Göteborgs universitet genomför varje år flera miljörevisioner inom verksamheten. Det genomförs både interna miljörevisioner av GU-personal och externa miljörevisioner av ett externt certifieringsföretag. Det är de externa miljörevisorerna som avgör om universitetet får behålla sitt ISO14001-certifikat och EMAS-registrering.

Kemikalier

Vid universitetet används ett datoriserat system, KLARA, för förteckning av märkningspliktiga kemikalier. För en förtecknad kemikalie skall det finnas en riskbedömning. Arbete får inte påbörjas innan en undersökning och riskbedömning utförs. För att uppfylla kravet på en aktuell förteckning skall en inventering utföras varje år.

Nationella substitutionsgruppen är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att byta ut farliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning, både i varor och kemiska produkter.

Mer om miljö och hållbar utveckling